Finansijsko računovodstvo

Sve procedure vezane za vođenje računovodstva

Finansijsko računovodstvo u IVIS-u pokriva sve zakonom tražene procedure i podatke za vođenje finansijskog računovodstva. Za svako konto moguće je otvoriti mnoštvo subanalitika, pa je stoga moguće uspostaviti praktično bilo koju evidenciju koja se vodi uz onu zakonom zahtjevanu, čineći ovaj modul veoma moćnim alatom kojim se koriste i računovodstvstveni servisi i samostalni pravni subjekti.

Osnovne karakteristike modula F su:
 • Glavna knjiga;
 • Konta sa mnoštvom subanalitika
 • Salda konta kupaca dobavljača
 • Otvorene stavke;
 • Blagajna;
 • Izvodi;
 • PDV;
 • Bilansi;
 • Analitičke kartice
 • Saldo komitenata;
 • Dnevnik knjiženja

Centralna evidencija svih knjigovodstvenih promjena na zakonom propisani način i internim standardima. Pored standardnih podataka (konto, datum, iznos duguje/potražuje, vrsta dokumenta, broj dokumenta, opis,…) osigurano je i paralelno evidentiranje dopunskih podataka kojima se osiguravaju sve potrebne subanalitičke evidencije do sedam paralelnih podataka (komitent, organizaciona cjelina, mjesto troška i četiri dopunske šifre).

Modul omogućava vođenje otvorenih stavki, automatski prelaz u narednu knjigovodstvenu godinu, vremenska razgraničenja, zaključna knjiženja,…

Automatizirane procedure pripreme naloga/temeljnice iz pomočnih računovodstvenih evidencija (robno-materijalno, plaće, KiF/KuF, bankovnih izvoda, blagajničkih izvještaja, usluge, otkup, …).

Rasterske jednodimenzionalne i dvodimenzionalne analize omogućavaju generiranje ad-hock analiza po bilo kojim podacima i kriterijima.

U cjelosti podržava principe trezorskog poslovanja. Proračun se evidentira klasičnim nalogom za knjiženje, rezerviranja se vrše u modulu ‘K’, a oslobađanje rezerviranih sredstava automatski posredstvom izvoda, blagajne i KuF_a.

Segment ‘FinOb3B’ puni definirane XLS dokumente direktno iz glavne knjige

IVIS - struktura
KORISNICI
Help Desk