Stalna sredstva

Poslovi oko evidencije stalnih sredstava

Modul stalnih sredstava, pored zakonskih evidencija, podrazumijeva i dodatne subanalitičke evidencije, koje, pored povezivanja s modulom proizvodnje i finansijskog knjigovodstva, omogućavaju sveobuhvatnu evidenciju stalnih sredstava poslovnog subjekta.

Osnovne karakteristike modula O su:
  • Kartoteka osnovnih sredstava sa subanalitikama po grupama mašina, organizacionim cjelinama, mjestima troškova, radnicima, lokacijama
  • Obračun amortizacije;
  • Obračun revalorizacije;
  • Inventura - manjkovi viškovi
  • Veza sa modulom proizvodnje - izračunavanje instaliranih kapacieta
  • Priprema naloga za knjiženje;

Matična evidencija stalnih sredstava sa automatskim obračunom amortizacije (prema amortizacionim grupama, funkcionalnoj istrošenosti ili zadatom postotku). Obračun se može ponavljati sve do postizanja željenih rezultata. Uključeno cjelokupno inventarisanje. Na raspolaganju je niz standardnih i ad-hock analiza o vrijednosti stalnih sredstava.

Matična evidencija stalnih sredstava služi i kao baza za izračunavanje raspoloživih strojnih kapaciteta u izradi planova proizvodnje.

Omogućena analitička evidencija po radnicima, organizacionim cjelinama,…

IVIS - struktura
KORISNICI
Help Desk