Kadrovsko poslovanje i plate

Podrška kadrovskim poslovima i obračun primanja

Modul obračuna plata omogućava obračune po fiksnoj plati, po satnici, obračune doprinosa, porezne kartice, obustave. U vezi s proizvodnim modulom vrši se obračun stvarnog učinka rada. Ugovori, rješenja i ostali radno-pravni dokumenti se prave s lakoćom.

Osnovne karakteristike modula M i L su:
 • Organizaciona šema pravnog subjekta
 • Sistematizacija radnih mjesta;
 • Ugovori, postavljanje radnika;
 • Obračun primanja
 • Administrativne zabrane;
 • Porezi i doprinosi;
 • Stimulacije;
 • Obra&269un staža
 • Priprema naloga za glavnu knjigu;
 • Priprema virmana;
Sistematizacija radnih mjesta

Opis organizacijske strukture (sheme) poslovnog subjekta od najvišeg pa do najnižeg organizacijskog oblika uz specificiranje svih propisanih radnih mjesta (broj izvršitelja, razina rukovođenja, i sl.) u svakoj organizacijskoj cjelini. Moguće je paralelno postojanje više organizacijskih shema za istu firmu.

Popuna organizacijske sheme se ostvaruje kroz rješenja/ugovore o radu uz osiguravanje svih potrebnih podataka za obračun plaća. Ovi podaci ujedno služe za obračun raspoloživih ljudskih resursa u izradi planova proizvodnje.

Obračun plaća

Obračun primanja, obustava/kredita, doprinosa na plaću, doprinosa iz plaće i poreza na primanja radnika po osnovu redovnog ili dopunskog (ugovori, paušali, …) rada u skladu sa Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak građana. Obračun primanja se može vršiti po bruto ili neto modelu, prema fiksnoj ili promjenljivoj plaći, satnici ili koeficijentu radnog mjesta.

Po izvršenom obračunu plaće na raspolaganju je:

 • Automatsko generiranje svih obrazaca propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana uz osiguravanje XML formata za elektronsku razmjenu podataka sa poreznom upravom
 • Automatsko generiranje specifikacija (i štampa virmana) za uplatu doprinosa, poreza, kredita i prijenosa preostalog iznosa na tekuće račune radnika.
 • Svi ostali dokumenti (platni listići, spiskovi za banku, …) potrebni za evidentiranje obračunate plaće.

Proizvodnim firmama se omogućava praćenje isplaćenih plaća po radnim nalozima. Automatska priprema naloga za glavnu knjigu po prethodno definiranoj shemi knjiženja.

IVIS - struktura
KORISNICI
Help Desk