Trezorsko poslovanje državnih institucija

Podrška trezorkskom poslovanju

U okviru modula komercijalnog poslovnja razvijen je i implementiran i dio za podršku trezorskom poslovanju budžetskih korisnika u FBiH u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, Zakonu o trezoru i ostalim podzakonskim aktima, općine i vanbudžetski fondovi obavezni su uvesti trezorsko poslovanje. Pored organizacionih pretpostavki, te uvođenja jedinstvenog računa trezora, potrebno je obezbijediti računovodstvenu funkciju unutar trezorskog poslovanja u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast. Taj proces danas je teško zamisliv bez adekvatnog softverskog rješenja.

Osnovne karakteristike modula trezorskog poslovanja su:
  • Unos usvojenog budžeta, rebalansa i ostvarenja budžeta
  • Glavna knjiga trezora;
  • Automatska provjera raspoloživosti sredstava
  • Automatska rezervacija sredstava;
  • Vođenje računovodstva po svim Zakonom utvrđenim obavezama
  • Automatska obrada svih promjena po svim računima JRT-a;
  • Veza sa ostalim modulima: obračun plaća, PDV
  • Automatsko formiranje svih zakonskih izvještaja

Trezor-Rezerviranja: Ostvaruje se posredstvom izrade narudžbenice u naturalnom obliku uz kontiranje stavki narudžbe. U fazi izrade narudžbe, automatski se vrši kontrola raspoloživih sredstava i odobravaju se samo stavke za koje postoje rasploživa sredstva. Po formiranoj i odobrenoj narudžbi ista se štampa i vrši rezerviranje (blokada) stedstava.

U ovu grupu spada i definiranje pravila obrade trezorskih pozicija počev od obrade narudžbi pa do evidentiranja računa u KuF, obrade izvoda i blagajne.

IVIS - struktura
KORISNICI
Help Desk