Robno - materijalno poslovanje

Evidentiranje protoka roba

Modul R pokriva sve zakonom propisane procedure za evidentiranje toka roba i puno više od toga. Podržava neograničen broj skladišnih lokacija, ulaze, izlaze robe, te interne promete roba. U kombinaciji s modulima komercijanog poslovanja finansijskog knjigovodstva, te proizvodnje omogućava punu integraciju tokova podataka.

Osnovne karakteristike modula R su:
 • Praćenje prometa roba od ulaska u firmu do izlaska iz firme ili potroÅ¡nje
 • Neograničen broj skladiÅ¡nih lokacija, prikaz i kontrola raspoloživosti
 • Sve vrste cijena i trgovačkih kalkulacija
 • Automatska priprema naloga za knjiženje - prenos iz robnog u finansijsko
 • Automatsko zatvaranje narudžbi nabave i prodaje
 • Poluautomatsko evidentiranje fakture u KUF i KIF;
 • Ulaz i izlaz po radnim nalozima;
 • POS;
 • Prenosni terminali,
 • Inventure, kalo rastur;
 • Å¡tampa računa, otpremnice, ostalih transportnih dokumenata

Trgovina: Evidentiranjem ulaza/izlaza automatski se vrši izrada, prema zakonu o PDV-u, svih vrsta trgovačkih kalkulacija (nabavna cijena, cijena bez PDV_a, cijena sa PDV_om) uz mogućnost uključivanja svih vrsta zavisnih troškova. Za evidentiranje gotovinskog prometa na raspolaganju je više tipova POS kasa uz podršku svim čitaćima bar koda i fiskalnim štampačima. Automatske nivelacije cijena. Efikasna podrška konsignacijskoj prodaji. Ambulantna prodaja je podržana svim vrstama prenosnih uređaja (Pocket PC, terminali, …) uz automatski prijenos prodaje u centralnu evidenciju.

Proizvodnja: Subanalitička evidencija ulaza proizvoda i izlaza materijala za proizvodnju po radnim nalozima i proizvodnim pozicijama (podnalozima) unutar naloga.

Ugostiteljstvo: Specijalno razvijena Touch-Screen POS kasa i On-Line preuzimanje narudžbi (bežični konobar). Omogućeno automatsko dijeljenje narudžbe prema mjestima snabdjevanja (šank, kuhinja,…). Moguć prijenos POS računa na sobu.

Ostali: Evidentiranje utroška prema mjestima troškova, a ako se radi o sitnom inventaru u upotrebi evidencija i po uposlenicima.

Zalihe se mogu voditi samo količinski, po planskoj, prosječnoj ili stvarnoj (analitički) cijeni. Snažna podrška popisu zaliha od pripreme popisne liste pa do automatskog knjiženja razlika. Knjikovodstveni prelazi u narednu knjigovodstvenu godinu nisu obavezni.

Automatska priprema naloga (po shemi koju definira knjigovođa) za knjiženje u glavnu knjigu kao i prijenos ulaza po osnovu kupovine u KuF, a virmanske prodaje (pojedinačno ili zbirno) u KiF.

IVIS - struktura
KORISNICI
Help Desk